Ing. Marek Fiala - Projekty, PENB, studie, stavební a inženýrská činnost, rozpočty

Ing. František Hlůšek - Projekty, odhady nemovitostí, studie, inženýrská činnost, PENB

Irena Blažková - Projekty, digitalizace, stavební činnost, studie, inženýrská činnost

Ing. Jiří Pekárek - Vodohospodářské stavby a projekty

Pracujeme s CAD systémem Allplan Nemetschek.